Inloggen

Nieuws

Uitleg
Log in met uw klantportal gegevens. Dit zijn uw e-mail adres en uw aangemaakte wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten of logt u voor de eerste keer in? Kies dan voor 'wachtwoord opvragen'.

Heeft u nog geen gegevens van ons ontvangen? Stuur dan een e-mail naar automatisering@boschland.nl.

Explanation
Log in with your customer portal details. These are your e-mail address and your created password. Have you forgotten your password or are you logging in for the first time? Then choose 'request password'.

Have you not received any information from us yet? Send an e-mail to automation@boschland.nl.

Erläuterung
Melden Sie sich mit Ihren Kundenportaldaten an. Dies sind Ihre E-Mail-Adresse und Ihr erstelltes Passwort. Haben Sie Ihr Passwort vergessen oder melden Sie sich zum ersten Mal an? Wählen Sie dann „Passwort anfordern“.

Sie haben noch keine Informationen von uns erhalten? Senden Sie eine E-Mail an automation@boschland.nl.